a sondy na onecie są chyba przede wszystkim miernikiem siły oddziaływania mediów. (i to słabym. ale bez uwag metodologicznych). bo jeśli przeciętny respondent ma odpowiedzieć na pytanie Czy uważasz, że polski kontrwywiad jest dobrze przygotowany do misji w Afganistanie?, to wiadomo przecież, że wiedzy na ten temat nie czerpał z raportu sejmowej komisji ds. służb specjalnych,

co nie?